A KSH-hoz került a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség

A KSH-hoz került a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség

Február elejétől immár a Központi Statisztikai Hivatal lett a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség tulajdonosi jogainak gyakorlója. A változás következtében megszűnnek a két szervezet tevékenységei közötti párhuzamosságok, és gyorsabbá, hatékonyabbá válhat az ügyintézés.

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség tulajdonosi jogai 2024. február elsejei hatállyal a Digitális Magyarország Ügynökségtől a Központi Statisztikai Hivatalhoz kerültek. A NAVÜ a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás megvalósításával kapcsolatos állami feladatokért, a Nemzeti Közadatportál üzemeltetéséért, a nemzeti közadatkataszter és nemzeti adatvagyon leltár létrehozásáért és gondozásáért felel, valamint adatelemzési, adatszolgáltatási és tájékoztatási feladatokat lát el – tájékoztatott közleményében a KSH. Kiemelték, hogy nem összevonásról, hanem a tulajdonosi jog gyakorlásánal váltásáról van szó, a továbbiakban a NAVÜ változatlan formában, ugyanakkor immár a KSH tulajdonosi irányítása alatt folytatja tevékenységét.

A közlemény szerint azzal, hogy a Központi Statisztikai Hivatal lett a NAVÜ tulajdonosi joggyakorlója, hatékonyabbá és gyorsabbá válik az adatok gyűjtésének, feldolgozásának, elemzésének és azok közzétételének folyamata. A bejelentett változtatásnak köszönhetően megszűnnek a KSH és a NAVÜ tevékenységei közötti párhuzamosságok, érvényesülnek a racionalizáció és a költséghatékonyság szempontjai. Ez azért volt fontos, mert a NAVÜ adatkormányzással és adathasznosítási szolgáltatásaival kapcsolatos feladatok részleges átfedést mutatnak a KSH statisztikai tevékenységével. A két intézmény egy ernyő alá vonása azért is célszerű, mert ezáltal hatékonyabban tudják támogatni a felhasználók, a kutatók, a társadalom vagy az üzleti élet szereplőinek munkáját.

Az adatkormányzással kapcsolatos feladatokat és az erre vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott koordinációs tevékenységet több országban is a statisztikai hivatalok látják el.

A KSH és a NAVÜ már eddig is együttműködött egymással a hatályban lévő európai uniós Adatkormányzási rendelettel (European Data Governance Act – DGA) kapcsolatban. A DGA célja az adatmegosztásba vetett bizalom növelése, az adatok hozzáférhetőségét fokozó mechanizmusok megerősítése és az adatok újrafelhasználását gátló technikai akadályok leküzdése. Ezeknek a céloknak a megvalósítását tovább támogatja a tulajdonosi jogok átruházása.