Márciustól módosultak az extraprofitadó szabályai

Márciustól módosultak az extraprofitadó szabályai

A hónap első napján módosultak a gyógyszergyártókat terhelő extraprofitadó-kötelezettség szabályai. Több szereplő is fellélegezhet.

Március elsején lépett hatályba a gyógyszergyártókat terhelő extraprofitadó-kötelezettség szabályait módosító kormányrendelet. A módosítás pontosítja a gyógyszergyártó, tehát a különadó alanyának a meghatározását.

Ennek értelmében adóalanynak azon vállalatok minősülnek, amelyeknek a gyógyszeralapanyag-, gyógyszerkészítmény-gyártási tevékenységből származó nettó árbevétele az adóév első napján rendelkezésre álló beszámolóban szereplő adatok alapján meghaladja a teljes nettó árbevételének 33,33 százalékát. A hivatkozott rendelkezés továbbá egyértelműbbé teszi, hogy csupán az említett tevékenységeket ténylegesen végző vállalatok tartoznak a különadó hatálya alá.

A gyógyszeriparban számos vegyes tevékenységet végző vállalat működik, amelyek a gyógyszergyártás mellett egyéb tevékenységből is realizálnak árbevételt. A fenti módosítás kedvezően érintheti azokat a társaságokat, amelyek az egyéb tevékenységeikhez viszonyítva kisebb – a fenti küszöbértéket el nem érő – arányban végeztek gyógyszer–, illetve gyógyszeralapanyag–gyártási tevékenységet. Ezen vállalkozások ugyanis nem lesznek kötelesek a különadó megfizetésére.

Az adóalany fogalmát pontosító fenti szabályt már a 2022. adóévtől alkalmazni kell.

Erre figyelemmel a 2022. adóév tekintetében egy naptári évet követő adóalanynak a 2022. január 1-én rendelkezésre álló lezárt beszámoló adatait szükséges alapul vennie a küszöbérték elérése kapcsán. Tekintve, hogy 2022.év elején a 2021-es évről szóló beszámoló nem áll rendelkezésre, az adókötelezettség keletkezését várhatóan a 2020. évi beszámoló alapján szükséges vizsgálni. Fontos kitétel, hogy a fizetendő adó összegét továbbra is a 2022/23-ik adóévben elért árbevétel alapján kell meghatározni.

Bár a fentiek alapján a rendelet egyes vállalkozásokat kedvezően érint, az adóalanynak minősülő társaságoknak továbbra is több értelmezési kérdéssel kell szembenézniük. Ide tartoznak többek között az átalakulás esetén felmerülő értelmezési bizonytalanságok, illetve például a külföldi fióktelep útján végzett tevékenységek megítélése. Így az adóalanyok számára továbbra is javasolt szakértő igénybevétele az adókötelezettség meghatározása, teljesítése érdekében – foglalta össze Fábián Dorottya, a Deloitte Magyarország egészségügyi iparágra fókuszáló csoportjának vezetője.