Az erdélyi reálbéreket is megtépázta az infláció

Az erdélyi reálbéreket is megtépázta az infláció

Az alkalmazásban állók száma Erdélyben 2022 júniusában 2044 ezer főt tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 2,2 százalékos, 43,7 ezer főnyi növekedést jelent.

Többen dolgoznak Erdélyben, mint tavaly

Romániában az alkalmazásban állók száma 2022 júniusában 5056 ezer főt tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 1,7 százalékos, 86,9 ezer fős növekedést jelent. A megyei statisztikai hivatalok által publikált adatokat összesítve megállapíthatjuk, hogy Erdélyben ennél valamivel nagyobb mértékű, 2,2 százalékos egy év alatti növekedést követően 2043,5 ezer főt tett ki az alkalmazásban állók száma júniusban.

2022 januárja és júniusa között az alkalmazotti létszám folyamatos emelkedése figyelhető meg, júniusban az előző hónaphoz viszonyítva 638 fővel többen dolgoztak alkalmazottként. A mostani növekedéssel a foglalkoztatottak létszáma már egyértelműen ledolgozta azt a korábbi csökkenést, amely 2020-ban és ’21 első félévében volt megfigyelhető – összegezte a munkaerőpiaci helyzetképet az Erdélystat elemzése.

Erdélyben az alkalmazottak 57,6 százaléka a szolgáltatási ágazatokban, 40,0 százaléka az iparban és építőiparban, 2,4 százaléka a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban volt foglalkoztatva a júniusi adatok szerint. A szolgáltatási szektorban alkalmazottak létszáma a tavalyi év júniusához viszonyítva 25,7 ezer fővel nőtt (2,2 százalék), az ipari, építőipari foglalkoztatottság pedig 16,9 ezer fővel (2,1 százalék). A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás foglalkoztatottsága egy év alatt több mint ezer fővel nőtt.

A jelentős arányban magyarlakta régiókban az erdélyi átlagnak megfelelő mértékben, 2,2–2,3 százalékkal bővült az alkalmazottak száma.

Megugrottak a nettó keresetek, de az infláció túlnőtt rajtuk

Romániában 2022 júniusában az országos egy főre jutó nettó átlagkereset 3977 lej (326300 forint) volt, mely 2021 azonos hónapjához képest 12,3 százalékos növekedést mutat, viszont amennyiben reálértéken, vagyis a fogyasztói árindex (a megugró infláció) figyelembevételével nézzük ezen változást, 2,4 százalékos csökkenést észlelhetünk.

Az országos átlaghoz képest valamelyest elmaradt a 3711 lej (304475 forint) értékű erdélyi nettó átlagkereset, amelynek bővülése azonban átlag feletti volt: 12,7 százalék. Az erdélyi átlagkeresetnek az országostól való elmaradását a bukaresti nettó átlagkereset (5182 lej) magyarázza, amely kiemelkedően magas Románia többi részéhez viszonyítva, így felfele téríti a romániai átlagot.

2022 júniusában az összes erdélyi alkalmazott 3711 lejes nettó átlagkeresetétől valamivel alacsonyabb átlag jellemezte a mezőgazdaságot (3413 lej), az ipart és építőipart (3644 lej), míg a szolgáltatási ágazatban magasabb (3758 lej) volt a nettó átlagkereset. 2021 azonos hónapjához képest a nagyobb arányú keresetemelkedés a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat szektort jellemezte Erdélyben (19,2 százalék). A szolgáltatási és az ipari ágazatokban 11,1, illetve 13,9 százalékos volt a növekedés.

2022 júniusában Erdély régiói közül Közép-Erdélyt jellemezte a legmagasabb nettó átlagkereset, 4409 lej. A magas átlag mögött Kolozs megye kiemelkedő keresetei állnak (átlagban 4712 lej). Kolozs megyében a szolgáltatási szektorban az átlagos keresetek a 4967 lejt is elérték, ezt követi az ipari szektor (4086 lej) és a mezőgazdaság (4066 lej). Partiumban 3209 lejt vitt haza átlagosan egy személy.

Székelyföldön 3031 lej volt a júniusi nettó átlagkereset, amely 680 lejjel maradt el az erdélyi átlagtól, annak 81,7 százalékát tette ki. A lemaradás az iparban alkalmazottak esetében jelentős (az erdélyi átlag 80,8 százalékát teszi ki), a szolgáltatások esetében 82,1 százalék, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat ágazatában pedig 87,5 százalék ugyanez az arány.

Kevesebben keresnek munkát, mint egy éve

Romániában a regisztrált munkanélküliek száma 222,7 ezer főt tett ki 2022 júniusában, mely 15 százalékkal csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdélyben a regisztrált munkanélküliek száma 62,9 ezer fő volt, amely az előző év azonos időszakához képest 16,5 százalékkal csökkent (abszolút értékben ez 12,4 ezer főt jelent), ami országos átlag feletti.

Az előző év júniusához viszonyítva Erdély minden régiójában csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, de a csökkenés mértéke és aránya igencsak eltért: míg Székelyföldön 12,2 százalékkal csökkent a munkanélküliek száma, addig Közép-Erdélyben 16,6 százalék és Partiumban 21,2 százalék volt a csökkenés.

A munkanélküliségi ráta – mely a regisztráltak arányát a gazdaságilag aktív népességhez  méri – országos átlaga 2,5 százalékot mutatott 2022 júniusában.  A tavalyi év azonos időszakához képest országos szinten 0,5 százalékponttal alacsonyabb a munkanélküliségi ráta. Erdélyben a munkanélküliségi ráta 2,0 százalék, amely 0,39 százalékpontal alacsonyabb 2021 júniusához képest.

Erdélyen belül a legmagasabb, 3,6 százalékos munkanélküliségi ráta a Székelyföldön volt, amely 0,5 százalékponttal alacsonyabb a tavalyi évhez viszonyítva. A munkanélküliségi ráta Közép-Erdélyben 1,6 százalék, Partiumban pedig 2,2 százalék.

Hirdetés

Összetartunk, hogy senki se fázzon – ez is lehetne a mottója Bécs energiatakarékossági tervének, amely a napokban készült el. Az osztrák fővárosban szisztematikus intézkedésekkel csökkentik az energiafelhasználást és gyorsítják fel a megújuló energiahordozókra való átállást.

Bővülnek a MÁV-START szolgáltatásai a Budapest–Kecskemét–Szeged vasútvonalon, az utolsó járat mindkét irányba egy órával később indul hétfőtől szombatig. A fővárost és több megyeszékhelyet összekötő vonalon október elsejével indul a fedélzeti vendéglátás is a járatokon.

Október 1-jétől a Decathlon hazai üzleteinek polcairól lekerülnek a PET palackos termékek, a márka ezek forgalmazását megszünteti. A polcokról lekerülő, nem értékesített mintegy 20000 darab PET palackos italt az áruházlánc jótékonysági célra ajánlja fel.

Hamarosan teljesen megújulnak a Lánchíd pesti hídfőjét díszítő kőoroszlánok talapzatai, és régi fényében pompázik majd a „Széchenyi Lánczhíd” felirat is, amely újra felkerül a talapzatokra. A hídpályát a tervek szerint idén decemberben visszaadják a forgalomnak.