Nagy potenciál van a hazai KKV-szektorban

Nagy potenciál van a hazai KKV-szektorban

Tanulmánykötetben foglalta össze a Budapesti Corvinus Egyetem a hazai KKV-k innovációs képességének növeléséhez szükséges tudnivalókat. Az egyetem szerkesztésében közel húsz szakértő értékelte a szektor helyzetét, azonosítva a kihívásokat és fejlődési lehetőségeket.

A Budapesti Corvinus Egyetem hazai KFI támogatással megvalósított, "Innovációs minimum a KKV-szektorban" című projekt célja a kis- és középvállalkozások (kkv-k) innovációs képességeinek növelésének támogatása volt, amelynek érdekében operatívan vizsgálták az innovációt mint változási képességet egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű elemzésével, egy életciklusmodell és egy módszertani útmutató kidolgozásával, valamint egy minőségbiztosítási rendszer megalapozásával.

A projekt eredményeként elkészült kötet egyfelől társadalomtudományi szempontok alapján azonosítja a hazai kis- és középvállalkozások innovációs kihívásait, másfelől megfogalmaz néhány olyan ötletet, javaslatot, amelyek megvalósításával a hazai innovációs környezet, valamint a kkv-k innovációs képessége javulhat. A szerzők a hazai kkv-szektor innovációs teljesítményének javítására a többi között a vállalati innovációs teljesítmény eszközeinek újragondolását, az innovációs törvény fogalmi elemeinek gyakorlati értelmezését és az innováció irányítását támogató eszközök használatát javasolják.

A több mint 620 oldal terjedelmű tanulmánykötet emellett bemutatja az innováció és versenyképesség viszonyát, az innovációs paradigmaváltozáshoz köthető új üzleti-stratégiai módszertanokat, terminológiát, valamint a vonatkozó uniós és hazai jogszabályokat, intézményeket. A szakértői anyag kitér az innováció makrogazdaságban betöltött szerepére, uniós és globális kontextusban is. A szerzők több ország gyakorlatát elemzik az innovációs teljesítmények és ökoszisztémák vizsgálatával, rövid gazdaságtörténettel, illetve a jelenlegi vállalkozási struktúra ismertetésével. A tanulmány olyan felvetésekre, elemzési, kutatási irányokra is rámutat, amelyek megalapozhatják a téma további vizsgálatát, kidolgozását.

A kötet szerzői között pszichológus és szervezetfejlesztő, innovációs szakértő és minősített IMP3rove tanácsadó, vállalati ügyvéd és startupper, egyetemi docens, szabadalmi ügyvivő, államigazgatásban és állami szakpolitikai háttérintézményben dolgozó szakértő, valamint az NKFIH elnöki főtanácsadója is szerepel. Az 2020-2.1.1-ED-2020-00089 azonosítószámú projekt megvalósítását, a célok elérését mintegy 22 millió forint állami támogatás segítette.

Napjainkban egyre szélesebb vállalati körökben téma a dolgok internete (Internet of Things, azaz IoT). Ez nem csupán egy felkapott trend, a segítségével egy gyártóvállalat ma már lényegesen célirányosabban, olcsóbban, csökkentett állásidővel és kevesebb meghibásodással termelni.

A világon elsőként teljesítette vegyespáros az egyik legkeményebb sarkvidéki kihívást. Vámos Nóra Rakonczay Gáborral 30 nap alatt, 560 kilométeren át, hóban, viharos szélben, átlagosan mínusz 20 fokban, szánjukat maguk után húzva, hihetetlen akaraterőről és kitartásról tanúbizonyságot téve valósította meg az Eisberg Grönland síexpedíciót.