A fővárosban mindenhol bekapcsolták a távfűtést

A fővárosban mindenhol bekapcsolták a távfűtést

A Budapesti Közművek Főtáv Divíziója szeptember közepére a szolgáltatói berendezéseket fűtésre alkalmas állapotba helyezte, október közepére pedig az összes fogyasztónál, vagyis csaknem 240 ezer lakásban, és közel 7 ezer céges és intézményi ügyfelénél kapcsolta be a távfűtést.

A Budapesti Közművek távhőszolgáltatási divíziója, a szakmai tevékenységét önálló keretek között folytató Főtáv a szeptember 15. és október 15. közötti időszakban, az ügyfelekkel kötött üzemviteli megállapodások szerint, ütemezetten elindította a fűtésszolgáltatást. A fűtésindítás 3054 épület esetében (ami az ügyfelek 88 százalékát fedi le) már helyszíni beavatkozás nélkül történt meg, a távfelügyeleti diszpécserközpont segítségével. Ezzel az összesen 240 ezer fővárosi lakásban, valamint 7 ezer közületi, vállalati és intézményi fogyasztónál immár teljeskörűen rendelkezésre áll már a távhőszolgáltatás.

A szolgáltatás üzembiztonsága érdekében a Főtáv szakemberei már a tavaszi fűtésleállást követően megkezdték az előttünk álló fűtési időszakra való felkészülést. Ennek részeként a BKM tulajdonában lévő hőforrások esetében ellenőrizték a hőtermelő berendezéseket és a tüzelőanyag-ellátó rendszereket. Az ellenőrzéseket követően elvégezték a rendszeres és előírt karbantartási feladatokat és a szükséges hibajavításokat is.

A nyári időszakban több tervezett távvezetéki karbantartási és beruházási munka is lezajlott. Új fogyasztók hálózatra kapcsolása mellett sor került a szolgáltatás esetenkénti szüneteltetését igénylő hibák javítására, illetve az elhasználódott vezetékszakaszok és szerelvények cseréjére.

A Budapesti Közművek a karbantartási munkákra idén több mint egy milliárd forintot fordított. Emellett több milliárdos volumenben tovább folytatódott a budapesti távhőhálózat fejlesztése is,

ennek részeként többek között üzembe helyezték a Szent István Körút alatt átvezetett, a Honvéd utcában húzódó új távvezeték-szakaszt.

A fűtési idény kezdetén fontos kiemelni, hogy a most teljes körűen bekapcsolt budapesti távfűtés a fűtött ingatlanok környezetében semmilyen többlet-környezetterhelést nem eredményez, ami – a hagyományos fűtőberendezésekkel szemben – különösen a sűrűn lakott városrészek levegőminősége szempontjából előnyös. Ezen felül a budapesti távhőrendszer már ma is évente akár 230 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást takarít meg.