A fogyasztók és a vállalatok is borúlátóbbak lettek júniusban

A fogyasztók és a vállalatok is borúlátóbbak lettek júniusban

Az év hatodik hónapjában a GKI és a Századvég konjunktúraindexe is visszaesés mutat, főleg az üzleti életre vetítve romlott a helyzet.

Az üzleti szféra várakozások júniusban láthatóan gyengültek, és visszaestek a legutóbbi mélypontot jelentő, 2022 október-novemberi szintre. A fogyasztói várakozások azonban javultak  – derült ki a GKI Gazdaságkutató júniusi konjunktúraindexéből. 

Az üzleti szféra kilátásai az év hatodik hónapjában számottevően visszaestek, mind a négy vizsgált ágazatban csökkent a jövőbe vetett bizalom a májusi adatokhoz képest. A magas infláció miatti keresletszűkülés ezek szerint érezteti erős negatív hatását. Erre utal, hogy a cégek áremelési törekvése is jelentősen tovább csökkent. Júniusban a szolgáltató bizalmi index 5, az ipari 7, az építőipari és a kereskedelmi 38-38 havi mélypontjára süllyedt.

Az iparban ugyan az elmúlt időszaki termelés megítélése nem változott, de a rendelésállomány és a készletek megítélése, valamint a termelési kilátások is romlottak. Az építőiparban az előző háromhavi termeléssel való elégedettség lényegesen, a rendelésállományok értékelése enyhén romlott. A kereskedelemben az eladási pozíció és a rendelésállomány megítélése durván, a készletekről alkotott vélemény pedig csak némileg lett kedvezőtlenebb. A szolgáltatásban az általános üzletmenet megítélése enyhén, de a forgalmi várakozások jelentősen romlottak.

A cégek foglalkoztatási hajlandósága négy havi javulást követően csökkenni kezdett, újfent többségbe kerültek az elbocsátásokra készülők a létszám bővítését tervezőkkel szemben. A két kategória közötti különbség az iparban az iparban (itt a borúlátók aránya alig haladja meg a derűlátókét), a legnagyobb az építőiparban. Ezzel szemben a lakosság munkanélküliségtől való félelme tovább csökkent.

Júniusban az üzleti szféra áremelési tervei jelentősen, csaknem hétéves mélypontjukra estek. A fogyasztók inflációs várakozása – a májusi erősödés után - júniusban csökkent, lényegében visszatért az áprilisi szintre. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése az üzleti szférában – öt havi javulás után – júniusban jelentősen, a koronavírus-járvány óta nem látott szintre esett, de a lakosság körében hatodik hónapja folyamatosan javul.

A GKI fogyasztói bizalmi index a májusi esés után júniusban érezhetően emelkedett, értéke lényegében visszatért az áprilisi szintre. Júniusban a lakosság saját jelenlegi pénz-ügyi helyzetét és a következő évben várhatót is jobbnak érezte, mint májusban. Javult az emberek nagyértékű fogyasztási cikkekre költhető pénzükről alkotott véleménye is.

A lakosság és a vállalkozások konjunktúraérzete is kedvezőtlenebbé vált. A -100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index ugyanis enyhe mértékben -17,9-ről -19,4-re, míg a vállalati mutató értéke jelentősebben, -10,4-ről -16,4-re romlott – derült ki Századvég Konjunktúrakutató Zrt. júniusi felméréséből.

A lakossági konjunktúraindex mind a négy alindexe veszített értékéből az előző hónapban mérthez viszonyítva, és összességében az index kismértékben romlott májushoz képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi 0,5-ről ugyanakkor -0,7-re változott. Legnegatívabban a háztartások az inflációs folyamatokat ítélik meg, ez a mutató -85,5-ről -86,9-re gyengült. A gazdasági környezet megítélése az előző havi -24,1 pontos értékről -26,7-re romlott, míg az anyagi helyzeté -16,5 után -17,5 lett.

Forrás: Századvég

A legnagyobb pozitív irányú elmozdulás a lakosság esetében a munkahely esetleges elvesztését követő újbóli elhelyezkedés időtartamát illetően alakult ki. Ugyanis a megkérdezett emberek negyede véli úgy, hogy azonnal találna munkahelyet, ami csupán 1,7 százalékponttal kisebb arány az előző hónaphoz képest.

Ezzel a vállalati felmérés esetében szintén mind a négy alindex értéke kedvezőtlenebbé vált az előző hónaphoz képest. A gazdasági környezet mutatója az előző havi -17,8-ról -28,9-re, az iparági környezeté -8,2-ről -13,9-re, a termelési környezeté -7,3-ról -11,2-re, míg az üzleti környezeté –17,9-ről –25,6-re romlott.

A cégek esetében Magyarország gazdasági helyzetének következő egy évben várható alakulását illetően fogalmazódott meg a leginkább visszaesés. A jelent��sen romlik vélemény ugyanis 20,2 százaléknál (az előző havi felmérésnél 8,2 százalékponttal többeknél), a kismértékben romlik vélemény pedig 30,0 százaléknál (az előző havi felmérésnél 5,3 százalékponttal többeknél) fogalmazódott meg.

Ezzel szemben a legnagyobb pozitív irányú változás a vállalatoknál a vállalati értékesítési árak következő 1 éven belüli változását illetően fogalmazódott meg, ami jó hírnek tűnhet az infláció féken tartása tekintetében is. Az előző havi 45,0 százalék után júniusban a vállalatok 51,6 százaléka számol csökkenő vagy stagnáló értékesítési árakkal.

A Budapesti Értéktőzsde minimális erősödéssel fejezte be a hetet, ezzel újabb történelmi csúcsot döntött. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével zöldben zárták a kereskedést.