Az üzleti és fogyasztói várakozások szerint is mászunk ki a gödörből

Az üzleti és fogyasztói várakozások szerint is mászunk ki a gödörből

Az év második hónapjában az üzleti és fogyasztói várakozások is javultak, ugyanakkor még mindig negatív tartományban maradtak. A GKI felmérése szerint a fogyasztók többsége az infláció mérséklődésére számít.

Februárban az üzleti bizalmi index javulása döntően a szolgáltató szféra ugrásszerűen javuló várakozásainak köszönhető, az iparban ugyanis ismét erősödött a pesszimizmus, míg az építőiparban és a kereskedelemben nem volt jelentős változás – derült ki a GKI konjunktúraindexéből. Az ipari bizalmi index februárban kissé csökkent. A rendelésállomány megítélése – az exportrendelésé is – romlott, a készleteké és a termelési kilátásoké nem változott. Az elmúlt időszak termelését is rosszabbnak látták a válaszadók.

Az építőipari vállalkozások hangulatában nem történt számottevő változás a januári értékhez képest. A magasépítők kilátásai kissé romlottak, a mélyépítőké valamelyest javultak. Az építőipar egészében az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség és a rendelésállomány értékelése is kissé rosszabb lett. A kereskedelmi cégek várakozásai négy hónapja javulnak, azonban még így is ez a legpesszimistább ágazat. Februárban az eladási pozíció és a rendelések megítélése kissé javult, a készleteké viszont romlott. A szolgáltató cégek körében kedvezőbbé vált az üzletmenet, valamint az elmúlt és a következő időszak forgalmának megítélése is.

Az év második hónapjában a vállalatok foglalkoztatási hajlandósága hibahatáron belül erősödött, csaknem azonos a létszám növelését és csökkentését tervező cégek aránya. A javulás a szolgáltató és az építőipari vállalkozások körében következett be. A lakosság munkanélküliségtől való félelme viszont kissé erősödött. Az üzleti szféra áremelési törekvése január után februárban is jelentősen fékeződött, már csak a cégeknek – ezen belül a kereskedelmi vállalkozásoknak is – bő egyharmada készül áremelésre. Fél éve ez az arány még két-harmad volt. Az áremelési szándék az építőiparban a legerősebb. Jelentősen mérséklődött a fogyasztók inflációs várakozása. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése – a januári javulást követően – februárban minden ágazatban és a lakosság körében is kissé optimistább lett.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke a 2022. május-októberi jelentős romlást követően némi hullámzás mellett alig változott, majd 2023 februárjában érzékelhetően emelkedett. Azonban még így is markáns pesszimizmust tükröz. Februárban a lakosság saját pénzügyi helyzetét és megtakarítási képességét a januárinál kedvezőbbnek érezte. Az emberek a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét romlónak, a következő egy évre vonatkozót viszont javulónak érezték.

Szimbolikus kereskedésindító csengetéssel ünnepelte a közelmúltban részvényei tőzsdei bevezetését a Kermann IT Solutions Nyrt. A vállalat papírjaival a Budapesti Értéktőzsde Xtend kategóriában lehet kereskedni.