Szlovákiában megkezdődött a népszámlálás

Szlovákiában megkezdődött a népszámlálás

Szlovákiában hétfőn megkezdődött a népszámlálás. Az ország történetében először valósul meg a lakosok összeírása kizárólag elektronikus formában, illetve először kombinálják a már meglévő adatokat a lakosoktól begyűjtött adatokkal. Az elektronikus népszámlálási ívek március 31-ig tölthetők ki. Az asszisztens segítségével történő népszámlálásra április és október között kerül sor. Erről a Szlovák Statisztikai Hivatal tájékoztatott a scitanie.sk weboldalon.

Az elektronikus népszámlálási ív a scitanie.sk weboldalon érhető el, emellett letölthető lesz egy mobilalkalmazás is. Jasmína Stauder, a statisztikai hivatal népszámlálásért felelős szóvivője hangsúlyozta: az elektronikus népszámlálás a világjárvány szempontjából is teljesen biztonságos, hiszen az ívek otthonról tölthetők ki, így nem kell fogadni az otthonunkban senkit, aki esetleg veszélyeztetné az egészségünket. Hozzátette: a lakosság összeírásával kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre a válaszok megtalálhatók a statisztikai hivatal népszámlálási weboldalán. A lakosok a 02 20 92 49 19-es telefonszámon kaphatnak további tájékoztatást.

A törvény értelmében Szlovákia minden lakosának ki kell töltenie a népszámlálási ívet. Lakoson értendő ebben az esetben minden olyan személy, akinek Szlovákiában van az állandó vagy az átmeneti lakhelye, illetve az is, aki "megtűrt" státuszban tartózkodik az ország területén. Azoknak az európai uniós polgároknak is ki kell tölteniük az ívet, akiknek Szlovákia területén van a szokásos tartózkodási helyük. A kiskorúakra vonatkozó adatokat a szülő, illetve a gyerek törvényes képviselője köteles kitölteni.

A község 25-től 250 euróig terjedő pénzbírságot szabhat ki azokra, akik ignorálják a népszámlálást. A célunk azonban nem a lakosok megbüntetése, inkább a népszámláláson való részvételre szeretnénk buzdítani őket – hangsúlyozta a szóvivő.

Ha egy lakos nem tudja önállóan kitölteni a népszámlálási kérdőívet, és nem tudja a hozzátartozói segítségét sem igénybe venni, igényelheti az asszisztensi segítséget. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy meglátogatja a község által létesített kapcsolattartó pontot, vagy telefonon kér segítséget. Utóbbi esetben az asszisztens az illető otthonába látogat, és itt végzi el a népszámláláshoz szükséges adatgyűjtést. 

Az elektronikus népszámlálási ív 14 kérdésből áll. Ezek a lakhelyre, a családra, a végzettségre, a foglalkozásra, a nemzetiségre és a felekezeti hovatartozásra vonatkoznak. A kérdőívekben benne maradt a második nemzetiségre vonatkozó kérdés is, amely az utóbbi hetekben vita tárgyát képezte. A lakosoknak azokat az adatokat kell feltüntetniük, amelyek 2020. december 31. éjfélkor érvényesek voltak. A népszámlálási ívek és a magyarázó megjegyzések a szlovák mellett a nemzeti kisebbségek nyelvén (magyar, roma, ukrán, ruszin), valamint németül, angolul és franciául is elérhetőek. Stauder elmondása szerint úgy vannak kialakítva, hogy a vakok és gyengén látók is boldoguljanak velük.

A népszámlálás első, legalapvetőbb eredményei a tervek szerint már idén a statisztikai hivatal rendelkezésére fognak állni, ez azonban függ a járványhelyzet alakulásától is. A további adatok 2022-ben lesznek ismertek. A nemzeti és nemzetközi szinten feldolgozott, komplex adatokat legkésőbb 2024 elején hozzák nyilvánosságra.

A nép- és lakásszámlálás első szakasza, melynek keretében az ingatlanokat számlálták össze, 2020. június 1-től 2021. február 12-ig tartott. Ez utóbbit a községek és a városok bonyolították le, együttműködve a statisztikai hivatallal.