A PABooks legújabb könyvmegjelenései 12.

A PABooks legújabb könyvmegjelenései 12.

Az elmúlt hetekben Pallas Athéné Könyvkiadó két újabb könyve jelent meg. Az egyik a várostudomány kérdéskörébe avatja be az olvasót, a másik az érzelmi intelligencia jelentőségére, és a vezetői stratégiával való szerves kapcsolatára hívja fel a figyelmet.

Edward Glaeser: A város diadala

"Hogyan tesz legnagyobb találmányunk gazdagabbá, okosabbá, környezetkímélőbbé, egészségesebbé és boldogabbá?" - ezzel a kérdéssel fogalmazta meg a Harvard Egyetem közgazdász professzora alcímként könyvének kissé provokatív, ugyanakkor lényegre törő tételmondatát. Ezen öt ismérv mentén halad végig a mű, amelyben a szerző történelmi időkön átívelően elemzi a városfejlődés és a gazdaság kapcsolatrendszerét, továbbá a városokat, mint a mindenkori társadalmak legnagyobb vívmányait.

A kötet egyik fő megállapítása, hogy a városok azok a terek, amelyek leginkább képesek támogatni az emberek gyors és hatékony együttműködését, a tudás közös megteremtését, valamint a tanulás és az új információk folyamatos és gyors áramlását. Ugyanakkor markánsan érződik rajta azaz amerikai szemléletmód, mely szerint az embernek kell előtérben lennie, a helyszín ebben a megközelítésben másodlagos. Mégis a város diadaláról beszélhetünk, ugyanis a népesség egyre inkább a városokban koncentrálódik, és ezt a fejlődést igyekszik olykor sajátos módon az olvasó elé tárni Glaeser.

Cary Cherniss és Cornelia W. Roche: Érzéssel vezetni

Az érzelmi intelligencia (EI) olyan képességek összességét jelenti, amelyekkel az ember felismeri és kezelni is tudja mind a saját, mind mások érzelmeit. A könyv szerzői, Cary Cherniss pszichológiaprofesszor és Cornelia W. Roche coach azt mutatják be, milyen hatalmas szerepe van az érzelmi intelligenciának, amikor a vezetőknek komoly nehézségekkel vagy jelentős lehetőségekkel kell szembenézniük. A mű azokat az érzelmileg is ütőképes vezetési stratégiákat ismerteti, amelyek által leküzdhetők az akadályok, és sikerre vihetők a célok. Ezt a stratégiát kilenc pontban foglalták össze, melyek alkalmazását számos gyakorlati példán keresztül is bemutatták.

Magyarország 20 évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz. A csatlakozás évfordulóját évek óta futóversennyel ünneplik Budapesten, a rendezvényév évre rengeteg embert mozgat meg. A 20 kilométeres távot egyéniben és csapatban is teljesíteni lehetett.

Idén is közel háromszáz bor szállt ringbe a Budapest Airport bora címért. A második alkalommal kiírt verseny öt győztesét a vállalat a legfontosabb partnereivel közösen, vakkóstolás keretében választotta ki.

A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kihirdette azt a 26 játékost, akik készülhetnek a nyári, németországi labdarúgó Európa-bajnokságra. Marco Rossi öt tartalékot is megnevezett.